Viktiga Råd

 

Den mänskliga faktorn är nästan alltid orsaken till att det händer olyckor i trafiken. Ditt eget beteende och samspelet med andra trafikanter är en avgörande faktor för trafiksäkerheten.

Sömn, stress och humör påverkar också. Kör med fantasi och “läs” trafiken så höjer du beredskapen mot förutsedda trafiksituationer. Nedan får du några goda råd om hur du ska agera i ute i trafiken.

 

Alkohol

Alla vet att alkohol och trafik inte hör ihop. Var särskilt uppmärksam på dagen efter-effekten. Reaktionstiden är då mycket långsammare och uppmärksamheten betydligt sämre än normalt. Det kan också finnas alkohol kvar i kroppen.

 

Trötthet i trafiken

Trötthet i trafiken är ett stort problem. Inte mindre än 20 procent av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade. Det finns bara ett enda botemedel mot akut trötthet. Stanna motorcykeln och ta en tupplur på 20-30 minuter.

 

Hastighet

Anpassa din hastighet och kör aldrig fortare än vägen tillåter. Anpassa fart efter vägen, andra trafikanter och gällande fartgräns. Ibland kommer kurvor fortare än du anar och har du inte fokus och rätt hastighet finns risken att du får panik, bromsar och går omkull. Allt för hög hastighet ligger bakom flertalet trafikolyckor. Håll därför hastighetsgränserna och var medveten om att de aldrig sätts godtyckligt – utan grundar sig på en rad olika faktorer.

 

Hastighet & Höjd

Att frontalkrocka med ett träd i 90 km/tim motsvarar att hoppa från tionde våningen i ett höghus – rätt ned i asfalten.

 

Att fall eller hopp från höga höjder medför svåra skador har vi alla tagit till oss. Men en jämförbar risk uppfattar ingen av oss när vi färdas framåt i hög hastighet. Hjärnan kan helt enkelt inte göra sig en bild av den förödande kraften vid en kollision. Och av den anledningen är vi beroende av hjälpmedel som hastighetsmätare och vägmärken.

 

Här är några exempel på fart och höjd mot stillastående mål.

 

  • 30 km/tim = fall från första våningen
  • 50 km/tim = fall från tredje våningen
  • 70 km/tim = fall från sjätte våningen
  • 90 km/tim = fall från tionde våningen

 

Viktigt att synas

Det är av största vikt att som motorcykelförare synas i trafiken. Se till att din motorcykel uppfyller kraven enligt svensk lag genom att du har väl fungerande lysen och blinkers, samt reflexer. Det är också förnuftigt att investera i en reflexväst.

 

Lita bara på dig själv

Som motorcyklist kan du inte lita på andras omdöme. Du kan aldrig påverka hur andra kör. Den enda du kan lita på i trafiken är dig själv. Kör med insidan av huvudet.

 

Olyckliga misstag

Vid flera olyckor på huvudled har bilister uppfattat den inblandade motorcykeln som en moped. Och det är skillnad på 30 och 90 km/h. Anpassa din hastighet och håll uppsyn. De flesta mc-olyckor med andra trafikanter sker i korsningar.

 

Var beredd

Var alltid beredd på att bromsa. En normal reaktionstid är en sekund innan man börjar bromsa. På denna tid hinner du färdas långt och olyckan kan vara ett faktum. Ju fortare du kör desto längre blir reaktions- och bromssträckan.

 

Vägräcken

Mitträcken skyddar från mötande fordon – men är inget som du vill köra in i. Håll ut och kör inte om när det bara finns en körbana.

 

Omkörningar

När du tänker köra om, se alltid till att du har gott om utrymme – både framåt och åt sidan. Kör aldrig om i en korsning eller där det finns anslutande vägar. De flesta motorcyklister som dödas i kollisioner med andra fordon gör det i korsningar.