Vid Skada

 

Stress, maktlöshet, obehag och rädsla. Den som blir inblandad i en trafikolycka eller bara åker förbi en olycksplats upplever många olika känslor. I samband med en olycka har du som motorcyklist vissa skyldigheter. Först och främst får du inte förvärra situationen. Och dessutom är det din plikt att hjälpa till så att olyckan kan utredas.

 

Kontakta polis om du känner dig osäker eller om du vill att polisen ska dokumentera olyckan. Vid personskada ska alltid polisen kontaktas. Undvik att diskutera skuldfrågan på plats. Överlåt detta till aktuella försäkringsbolag och gör inte upp i godo med de inblandade.

 

Om du kört på någon annans egendom, tamdjur eller ren ska du anmäla detta till ägaren eller polisen. Om du kolliderat med större vilt ska du alltid kontakta polisen.

 

Fyll i och skicka skadeanmälan till ditt försäkringsbolag snarast möjligt. Det är viktigt att vi får in så mycket information om olyckan och de drabbade som möjligt. Notera namn på eventuella vittnen och registreringsnummer på inblandade fordon.

 

Om du har krockat med ett annat motorfordon ska du i första hand skicka in en skriftlig skadeanmälan.

 

Fyll i framsidan på skadeanmälan gemensamt med det andra fordonets förare och skriv sedan under båda två. Dela sedan blanketten och fyll i baksidan var för sig och skicka den snarast till respektive försäkringsbolag.

 

Om din motorcykel är vagnskadeförsäkrad ska du kontakta en auktoriserad Triumph verkstad för skadereglering och tidsbeställning för reparation.