Skadeförebyggande kontroll

 

Med jämna mellanrum, och framförallt inför längre resor, är det av stor betydelse att du kontrollerar din motorcykel. Först och främst är det viktigt att den är i trafiksäkert skick – men kontinuerliga kontroller innebär också att du förebygger dyra reparationer. Här är några tips på kontroller du bör göra:

 

Oljeläckage

En mindre oljefläck under motorn kan vara början till ett större läckage. Är fläcken stor – kontrollera oljenivån. Det är också av stor vikt att vara observant på oljeläckage i framgaffel och bakstöt-dämpare. Läckage i framframgaffel kan exempelvis leda till att olja rinner in i bromsoken, något som innebär att bromsförmågan går förlorad.

 

Vattenläckage

Anslutningar till kylare drabbas också av läckage. Glöm därför inte att kontrollera kylare, slangar och vattennivå.

 

Hjul och däck

När det gäller däck och hjul får inget lämnas åt slumpen. Se över däckmönster, fälgarnas och hjullagrens kondition. Och kom ihåg att mäta lufttrycket på kalla däck. I sammanhanget ska också poängteras att nya däck har en hal beläggning. Slipa däcken varsamt eller kör mycket försiktigt tills beläggningen har nötts bort.

 

Bromsar

Belasta bromshandtag och pedal och känn efter så de inte går i botten eller sjunker. Gör gärna en provbromsning i låg hastighet och testa så att inte bromsarna känns “svampiga” utan att de tar direkt. Se till att det inte förekommer läckage av bromsvätska.

 

Drivsystem

Undersök kedje- eller drivremsspänningen. Gör ren kedjan med jämna mellanrum och smörj med olja av god kvalité.

 

Styrning

Kontrollera så det inte finns glapp i framgaffel och styrlager.

 

Reglage

Gasvajer och kopplingsspel ska kontrolleras. Optimalt är ett spel som innebär att gas och koppling ligger fritt. Finns nödstopp ska det testas. Samma sak gäller parkeringstödets nödstopp. Motorn ska stanna om stödet är nere och en växel läggs i.

 

Belysning

Kontrollera att hel- och halvljus, blinkers och stoppljus fungerar.