Grönt Kort

 
Naturligtvis är det viktigt att du är väl skyddad försäkringsmässigt även vid utlandsvistelser. Och därför måste du se till att beställa ett Grönt Kort inför den stundande utlandsresan. Det Gröna Kortet är en överenskommelse mellan i huvudsak europeiska länder – med viss utvidgning till utomeuropeiska medelhavsländer – för att garantera betalningsansvar och reglering av skador som har orsakats av fordon från främmande länder.
 
Motorcykel från anslutet land kan fritt köras över gränserna utan att särskild trafikförsäkring behöver tecknas. Finns flera förare till motorcykeln ska de finnas nedskrivna på det Gröna Kortet med namn och personnummer.
 
Det Gröna Kortet är kostnadsfritt och giltigt så länge som försäkringen är betald. Grönt Kort beställer du från det försäkringsbolag som du har tecknat din trafikförsäkring hos.
 
Läs mer på Trafikförsäkringsföreningens hemsida