Självrisker

 

  • Trafikförsäkring 1 000 kronor
  • Stöldförsäkring 1 500/25 000 kronor *
  • Brandförsäkring 1 000/25 000 kronor *
  • Maskinskadeförsäkring 1 000 kronor
  • Glasförsäkring 35 % av skadekostnaden, lägst 500 kronor
  • Räddningsförsäkring 0 kronor
  • Rättsskyddsförsäkring 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kronor
  • Krisförsäkring 0 kronor
  • Vagnskadeförsäkring 2 500/25 000 kronor *

 

 

* Den högre självrisken gäller för Daytona-modeller yngre än 10 år

 

 

Läs mer

För- och efterköpsinformation Triumph Försäkring

Fullständigt försäkringsvillkor