Reparation

 

Har du vagnskadeförsäkring och det lönar sig att laga din Triumph ska den repareras med originaldelar av en auktoriserad Triumph verkstad som vi utser.

 

Länsförsäkringar betalar reparationen med avdrag för aktuell självrisk. Bedöms en reparation inte löna sig får du ersättning motsvarande vad motorcykelns marknadsvärde var omedelbart före skadan.