Parkeringsskada

 

Om din motorcykel råkar ut för en parkeringsskada som med största sannolikhet har orsakats av ett okänt trafikförsäkringspliktigt motorfordon, kan du få ersättning via Trafikförsäkringsföreningen. Förutsättningen är att du visar upp skadan hos polismyndighet eller drive-in-besiktning och fyller i en speciell skadeanmälan.

 

Skadeanmälan ska sedan skickas till Länsförsäkringar som besiktigar och handlägger skadan för Trafikförsäkringsföreningens räkning.

 

Regler för ersättning av parkeringsskada (PDF)

 

Triumph Försäkring

c/o Länsförsäkringar

106 50 Stockholm

 

Telefon: 0771-18 18 29

Fax: 08-588 411 10