Cookies

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vi informera dig som kund om att vi använder så kallade cookies. Cookies är en teknisk funktion som gör att du som kund kan navigera enklare och snabbare när du är inloggad.

Cookies används även av Länsförsäkringar för att sammanställa besöksstatistik. Informationen används statistiskt för att analysera hur webbplatsen används och hur många som besöker olika sidor. Det finns två typer av cookies, temporära och permanenta. Temporära cookies lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies lagras och sparas under en längre tid på din dator. Oavsett vilken typ av cookies som används sparas ingen personlig information om dig som användare.

Vill du inte tillåta permanenta cookies på din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsares säkerhets- eller sekretessinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Väljer du att inte tillåta cookies kan det innebära att webbplatsen inte kan användas eller att den inte fungerar på bästa sätt.

Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats: www.pts.se.

 

Användarvillkor

Tack för att du använder vår webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Länsförsäkringar.

Genom att gå in på Länsförsäkringars webbplatser och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du Användarvillkoren.

Länsförsäkringar förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Länsförsäkringar förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

 

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Länsförsäkringar tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Länsförsäkringar anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

 

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Länsförsäkringar har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Länsförsäkringar.

De varumärken eller andra kännetecken som Länsförsäkringar äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Länsförsäkringar. Länsförsäkringars varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

 

Länkar till och från våra webbplatser

Länsförsäkringar ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Länsförsäkringars webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Länsförsäkringars webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Länsförsäkringar för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Länsförsäkringars webbsidor.

 

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Länsförsäkringars webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Informationen på Länsförsäkringars webbplatser är inte avsedd för personer som är förbjudna av lagstiftningen från att ta del av informationen i det land där de vistas, är bosatta eller där de är medborgare. Personer som är förbjudna från att ta del av informationen eller som är tveksamma till om det är tillåtet för dem att ta del av informationen ombeds att lämna Länsförsäkringars webbplatser.

Även om Länsförsäkringar alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Länsförsäkringar inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Länsförsäkringar ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

 

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Länsförsäkringars Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss.

 

Behandling av personuppgifter

Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall info.triumph@lansforsakringar.se.

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom länsförsäkringsgruppen, framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga skador och övriga ändamål som framgår av den fullständiga informationen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkringsgruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med inom och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer du delar hushåll med.

Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgifts­ansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev eller som du av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang, behandlas också i länsförsäkringsgruppens gemensamma kundregister. För behandling av dessa uppgifter är alla bolag inom länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga.

 

Om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Om du ångrar dig när du köpt din produkt eller tjänst på internet eller telefon (så kallat distansköp), eller vid hembesök, har du möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Har du hunnit betala får du pengarna tillbaka med avdrag för den tid som du haft tjänsten.