Trafikförsäkring

Enligt lag måste din motorcykel vara trafikförsäkrad när den är i trafik.

 

Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom orsakade av dig.

 

Läs mer på Trafikförsäkringsföreningens hemsida