Vi ser till att du är nöjd, även när det inte går som du vill

En motorcykelförsäkring kan bestå av flera olika delar.

Grunden är en trafikförsäkring som alla motorcykelägare

måste ha enligt lag. Trafikförsäkringen kan kompletteras med

en halvförsäkring. Den som även lägger till en vagnskade-

försäkring får en helförsäkring.

 

Hur nöjd vill du bli med din MC-försäkring?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor! Kundservice har

öppet 9-16 på vardagar (måndagar 10-16).