Helförsäkring

I helförsäkringen får du det skydd som finns i trafikförsäkringen plus skydd för brand- och glasskador, stöld, räddning, rättsskydd, kris, maskinskada och vagnskada.

 

Med vagnskadeskyddet får du ersättning för skador på din egen motorcykel vid trafikolycka – även om olyckan är ditt fel.

 

Du kan också få ersättning vid annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

 

Läs mer

För- och efterköpsinformation Triumph Försäkring
Fullständigt försäkringsvillkor