Halvförsäkring

I halvförsäkringen får du det skydd som finns i trafikförsäkringen plus skydd för brand- och glasskador, stöld, räddning, rättsskydd, kris och maskinskada. Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på motorcykeln och sådan utrustning som anses som normal.

 

Läs mer

För- och efterköpsinformation Triumph Försäkring  
Fullständigt försäkringsvillkor