FRÅGOR OM BETALNING

 

Fråga: Jag betalar autogiro och undrar varför det inte är samma belopp som dras varje månad?

Svar: Premieuttaget i vår försäkring är säsongsvarierat, det innebär att du betalar mer under den period då motorcykeln används dvs. då det är motorcykelsäsong. Under april till och med september är premieuttaget 12,5 % per månad. Under mars och oktober är premieuttaget 6,5 %, för övriga månader är premieuttaget 3 %.

 

 

Fråga: Jag vill betala autogiro men har nu fått en faktura?

Svar: Om du väljer att betala din försäkring via autogiro får du en ansökan om autogiromedgivande som du ska fylla i och skicka tillbaka till oss. Du kan välja att betala helår-, halvår- eller månadsvis. Det är förskottsbetalning och överföringen sker första bankdagen i månaden. Om överföringen misslyckas skickas fakturapåminnelse. Betalar du inte påminnelsen annulleras försäkringen. I det fall överföring misslyckats två månader övergår betalning till fakturabetalning halvårsvis via bankgiro.

 

 

Fråga: Tillkommer det någon kostnad om jag har annan betalningsperiod än årsvis?

Svar: Vid uppdelning av betalning (halvår- och månadsvis) tillkommer ett tillägg med 3 % på premien.

 

 

Fråga: Jag har inte fått något inbetalningskort på min faktura?

Svar: I samband med att vi ändrat utseende på våra fakturor har vi tagit bort inbetalningskortet. OCR-nummer och beloppet som ska betalas finns mitt på fakturan och bankgironumret hittar du längst ner på fakturan.

 

 

FRÅGOR OM PRIS, INNEHÅLL OCH VILLKOR

Fråga: Vad är en årsförsäkring?

Svar: Årsförsäkring innebär att försäkringen gäller med säsongsvarierad premie och att de enda tillåtna skälen för uppsägning innan avtalets slut är försäljning eller om motorcykeln avregistreras, t.ex. vid skrotning. Du kan alltså inte säga upp försäkringen innan avtalets slut om motorcykeln tas ur trafik, dvs. “ställs av”. Eftersom merparten av premieuttaget görs under den del av året då motorcyklar normalt används motsvarar premien för resterade del av året en avställningsförsäkring.

 

 

Fråga: Varför har priset på min försäkring förändrats?

Svar: Vår ambition är att våra kunder ska ha en så rättvis premie som möjligt. Det som ligger till grund för den slutgiltiga premien är motorcykelns typ, årsmodell, var du bor och din ålder. Vi följer kontinuerligt skadeutvecklingen och justerar vid behov premierna så att de ännu bättre motsvarar de verkliga riskerna. Det innebär att din premie kan bli högre eller lägre efter förnyelse av din försäkring.

 

 

Fråga: Är det viktigt att ange rätt motoreffekt?

Svar: Effekten påverkar försäkringspremien. Är effekten vi erhållit från Vägtrafikregistret lägre än vad din motorcykel har i originalskick är du skyldig att informera oss om detta när du tecknar försäkring.                     Gör du inte det kan du bli utan ersättning i händelse av skada.

 

 

Fråga: Vilka regler gäller för låsning och förvaring?

Svar: Motorcykeln ska låsas med av oss två godkända lås. Vi godkänner styrlåset som det ena låset, det andra låset ska vara ett godkänt lås av minst klass III. Mer information om godkända lås finns på Stöldskyddsföreningens webbplats, www.stoldskydd.se. De vanligaste låsen är skivbromslås, bygel- eller kättinglås. Om bygel- eller kättinglås används ska bygeln eller kättingen omsluta två av motorcykelns ramdelar t.ex. gaffelben eller sving. Till höger finns en länk till bilder som visar exempel på hur du låser din Triumph.

När du är hemma måste du alltid låsa in din motorcykel på natten, exempelvis i ett garage, förråd eller källare. Om du inte har gjort det kan du få en lägre ersättning, eller bli helt utan om din motorcykel till exempel blir stulen. Nattparkering gäller mellan klockan 22.00 – 06.00.

 

 

Fråga: Kan man reducera eller eliminera självrisken vid stöld?

Svar: Datatag tar bort din självrisk vid stöld, från 2015-01-01
Om din Triumph motorcykel är märkt med DATATAG systemet och försäkrad genom Triumph Försäkring, och om den blir stulen, slipper du stöldsjälvrisken helt.
För Daytonamodeller yngre än tio år gäller halverad stöldsjälvrisk.
Datatag som är godkänt av Triumph Försäkring skall vara fackmannamässigt monterat genom Crimestoppers Sweden/datatag utbildad installatörer, och systemet skall vara aktiverat innan skadetillfälle för att självrisken ska elimineras helt eller delvis. Läs gärna mer via länken till höger.

Om du har larm eller ett elektronisk stöldskydd betalar du halv stöldsjälvrisk om stöldskadan är ersättningsbar. Detta gäller inte Daytonamodeller yngre än 10 år. Larmet och det elektriska stöldskyddet måste vara fackmannamässigt monterat och aktiverat när skadan hände.
Om din motorcykel blir stulen när den är utrustad med ett av oss godkänd spårningsutrustning som är aktiverad, slipper du stöldsjälvrisken helt. För Daytonamodeller yngre än tio år gäller halverad stöldsjälvrisk.

 

 

Fråga: Vilka spårningsutrustningar är godkända av er?

Svar: De spårningsutrustningar som vi godkänner är enheter som baseras på endast VHF(radiovågor), enheter med både GPS och GSM, enheter med GSM/GPRS som har inbyggd GPS-mottagare och enheter som använder både VHF och GSM. Spårningsutrustningar som uppfyller dessa specifikationer godkänns av oss oavsett märke. I händelse av skada ska det kunna uppvisas att utrustningen är inköpt, fackmannamässigt monterad, i funktion och att abonnemang finns i det fall det krävs för spårningsutrustningens funktion.

 

 

Fråga: Gäller er försäkring vid övningskörning?

Svar: Försäkringen gäller vid övningskörning under förutsättning att villkorets aktsamhetskrav följs. Vid övningskörning ska alltid lärare/handledare och elev uppfylla lagstadgade krav för tillåten övningskörning.